Haderslev Whisky Laug

                Indkaldelse til generalforsamling i Haderslev Whisky Laug         

Fredag den 26. april 2019 kl. 18.00

På Heimdalsvej 22 6100 Haderslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1.               Valg af dirigent og referent

2.               Formandsberetning for den forløbne sæson.

3.               Forelæggelse af regnskab for den forløbne sæson.

4.               Fastlæggelse af kontingent.(forslag uændret)

5.               Behandling af indkomne forslag.

6.               Valg af formand

7.               valg af 1 medlemmer til bestyrelsen (  )

8.               Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Finn og Keld )

9.               Valg af revisor og revisorsuppleant

10.            Eventuelt.

 Alt inklusive kr. 150,00 – ”den bedre halvdel” er meget velkommen.

Tilmelding til spisning /smagning  senest den 24 april 2018

tilmelding

forsiden