Haderslev Whisky Laug

                Indkaldelse til generalforsamling i Haderslev Whisky Laug         

Fredag den 25. april 2025 kl. 18.00

På Heimdalsvej 22 6100 Haderslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1.               Valg af dirigent og referent

2.               Formandsberetning for den forløbne sæson.

3.               Forelæggelse af regnskab for den forløbne sæson.

4.               Fastlæggelse af kontingent.(forslag uændret)

5.               Behandling af indkomne forslag.Forslag sendes til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen

6.               Valg af formand  Knud på valg

Valg af kasserer

7.               valg et medlem bestyrelsen

8.               Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen ( )

9.               Valg af revisor (  )

10.            Eventuelt.

            Der er efter  generalforsamlingen en middag med vin og der er en smagning  hele herligheden fås for 150kr.

 Alt inklusive kr. 150,00 – ”den bedre halvdel” er meget velkommen.

Tilmelding til spisning /smagning  senest den 23 apr. 2025

forsiden