Haderslev Whisky Laug

                Indkaldelse til generalforsamling i Haderslev Whisky Laug         

Fredag den 12. april 2024 kl. 18.00

På Heimdalsvej 22 6100 Haderslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1.               Valg af dirigent og referent

2.               Formandsberetning for den forløbne sæson.

3.               Forelæggelse af regnskab for den forløbne sæson.

4.               Fastlæggelse af kontingent.(forslag uændret)

5.               Behandling af indkomne forslag.

6.               Da der ikke var valg i 2021 er alle bestyrelses poster på valg

Valg af formand ( Knud på valg 2024)

Valg af kasserer ( Lars på valg 2023)

7.               valg af 3 medlemmer til bestyrelsen ( Tove på valg 2024 2 år og 2 medlemmer Christian og Fritjof på valg 2023)

8.               Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Finn 1.sup og Niels 2.sup )

9.               Valg af revisor ( Hanne og revisorsuppleant Niels)

10.            Eventuelt.

            Der er efter  generalforsamlingen en middag med vin og der er en smagning  hele herligheden fås for 150kr.

 Alt inklusive kr. 150,00 – ”den bedre halvdel” er meget velkommen.

Tilmelding til spisning /smagning  senest den 10 apr. 2024

forsiden